Istoric

Școala Gimnazială Nr.80 a fost înființată în anul 1867, la 1 Mai, prin Ordinul Ministrului Școalelor 10946/04.1867.

De-a lungul timpului, școala a avut diverse denumiri, astfel:

 • Școala Sucursală nr.2, în 1867;
 • Școala Primară nr.3 de Băieți, în 1872;
 • Școala Primară nr.13 – Băieți, Constantin Bosianu, în 1892;
 • Școala Primară Comunală nr.23, în 1916;
 • Școala Elementară nr.80 Băieți și Fete, în 1952;
 • Școala Elementară nr.80, în 1964;

În anul 1964 a avut loc unificarea și mixtarea școlii. Parterul localului vechi a fost terminat în 1910. La vremea respective, școala cuprindea 12 săli de clasă și alte spații. Mai târziu, locuința directorului școlii devine și ea sală de clasă. În perioada anilor 1952-1953 se realizează parchetarea sălilor și se introduce încălzirea cu gaze naturale.

Începând cu anul 1935, școala începe să se extindă cu birouri de conducere și alte săli de clasă. Istoria școlii consemnează numeroase nume de personalități ale vieții social-culturale românești:

NICOLAE CERNESCU- academician și profesor universitar în specializarea geologie, fost membru în Comitetul Științelor tehnice de pe lângă O.N.U.;

MIRON NICOLESCU – academician și profesor universitar;

ALEXANDRU NICULESCU- profesor universitar;

RADU EUGEN- profesor universitar;

În prezent, școala are un local nou, în care funcționează din anul 2002 corpul A,  din anul 2003 corpul C și o sală de sport, construită în anul 2004.

VIZIUNEA ȘCOLII

Școala noastră este o școală de referinţă în comunitate, având capacitatea de a asigura progresul tuturor elevilor săi, este locul unde cu toţii învăţăm ca ,,Mâine să fim mai buni ca azi!”

 

VALORI

 • Toleranță
 • Respect
 • Empatie
 • Cooperare
 • Calitate
 • Progres
 • Reușită

 

MISIUNEA ȘCOLII
Şcoala Gimnazială Nr. 80 îşi propune să sprijine elevii în dezvoltarea lor liberă, integrală şi armonioasă, promovând toleranţa, empatia, cooperarea, cultivându-le respectul faţă de persoană, faţă de mediu şi faţă de societate şi valorile democratice, în scopul de a deveni cetăţeni autonomi, responsabili, pregătiţi pentru integrarea în societatea democratică românească şi europeană, aflată într-o continuă schimbare.

CE OFERIM?

                                                                                                            

Principalele atuuri ale ofertei educaționale sunt:

 

 • personalitatea incontestabilă pe care școala și-a dobândit-o în ultimii ani;
 • calitatea spațiilor și mijloacelor de învățământ;
 • studierea limbii engleze începând cu clasele ciclului primar;
 • deschiderea școlii către parteneriate locale, zonale, naționale și internaționale;
 • integrarea copiilor cu nevoi speciale;
 • promovarea unui înalt standard educațional;
 • garantarea egalității șanselor, a instruirii diferențiate și a respectării valorilor;
 • calitatea procesului instructiv-educativ (caracterizat prin competență, rigoare, flexibilitate și dynamism);
 • implicarea familiei în problematica școlii.

CE PROMITEM?

 • asigurarea calității în educație;
 • participarea tuturor cadrelor didactice la cursurile de formare;
 • conversia învățământului din învățământ reproductiv în învățământ formator de capacități;
 • democratizarea relației profesor-elev;
 • organizarea de activități de predare-învățare cu tehologiei și a softurilor educaționale;
 • dotarea școlii cu mijloace de învățământ modern, menite să îi atragă pe elevi în universal cunoașterii;
 • utilizarea de strategii participative în activitățile didactice;
 • restructurarea conținuturilor prin esențializare și sistematizare, proiectarea științifică a activităților didactice;